Corona-maatregelen tijdens Novembervieren op 7 november 2021

Tijdens de Novembervieren gelden bijzondere maatregelen om de verspreiding van covid-19 te voorkomen. Dit houdt in dat deelnemers met klachten, zoals verkoudheidsklachten, hoesten en koorts, thuis moeten blijven. 

Gezien de nieuwe maatregelen omtrent corona zal er per locatie gecontroleerd worden op QR-codes. Voor het betreden van de verenigingsgebouwen, kleedkamers en loodsen is een QR-code noodzakelijk. Om dit te handhaven zullen wij met een polsbandjes beleid gaan werken. Na controle zal men een groen bandje ontvangen. Deze is geldig voor de gehele dag, ter betreding van de gebouwen. Let op: voor de QR-code is ook identificatie benodigd. Op het dragen van de polsbandjes wordt actief gecontroleerd. 

Jeugd t/m 17 jaar kan zich bij een QR-check melden en op vertoon van een ID-kaart een groen bandje krijgen zonder het checken van de QR-code

Op park Somerlust, bij roeivereniging RIC, zullen wij met mobiele teams QR-codes controleren om de bewakers bij de ingangen van de gebouwen te ondersteunen. De mobiele teams zullen duidelijk zichtbaar worden gemaakt.


De meeste roeiers van buiten Amsterdam moeten bij RIC instappen (zie informatie omtrent de botenwagen coördinatie), maar voor de kleedruimtes en het gebruik van de sociëteit moeten zij zich verspreiden over de verenigingen in de buurt. Om het actieve verspreidingsbeleid te handhaven, is er per gastvereniging een verdeling gemaakt van de kleedkamers. Bij het wedstrijdsecretariaat zullen bandjes uitgedeeld worden per ploeg, welke aangeeft bij welke vereniging je terecht kan voor de kleedruimtes. De toegang tot het gebouw kan geweigerd worden van een andere vereniging dan de toebedeelde vereniging. Bij combinatie ploegen, is het kleur bandje verkregen bij het wedstrijdsecretariaat leidend. De roeiverenigingen Willem III en Skoll bevinden zich op 11 minuten lopen van RIC. De roeiers zijn daarnaast welkom bij roeivereniging De Hoop, die op 23 minuten afstand is gelegen. Voor de spreiding van de roeiers wordt een afzonderlijke lijst met verenigingsnamen gepubliceerd. 

  • Willem 3: blauw

  • RIC: oranje

  • Skoll: rood

  • De Hoop: wit

  • Amstel: geen apart bandje voor gebouw

  • Nereus: geen apart bandje voor gebouw

  • Poseidon: geen apart bandje voor gebouw

De deelnemers die gebruik maken van de faciliteiten en gastvrijheid van de Amsterdamse roeiverenigingen, moeten er rekening mee houden dat iedere vereniging aanvullende eisen kan stellen met betrekking tot de toegankelijkheid van het verenigingsgebouw inclusief terrein, loodsen, kleedkamers en sociëteit. 

Verdeling kleedkamers