top of page

Baankaart

Dit is de baankaart van de Novembervieren waarop je de wedstrijdbaan en uitroeibaan kunt zien en welke bruggaten je wel en niet kunt kiezen. Na de finish moeten de ploegen onder de Nieuwe Amstelbrug doorvaren, om de keerboei heen en de aanwijzingen van de organisatie op de motorboten volgen. Voor meer details: zie de stuurinstructies.

Nov4 baan overzicht.pptx.jpg

Details baan

Stuurinstuctie
Regels inhalen

Regels voor inhalen bij lange baan-wedstrijden van de KNRB

  • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.

  • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.

  • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.

  • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

  • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.

Baan situatie 1.JPG
Baan situatie 2.JPG
Baan situatie 3.JPG
Baan situatie 4.JPG
Baan situatie 5.JPG
Baan situatie 6.JPG
Baan situatie 7.JPG
Baan situatie 8.JPG
Baan situatie 9.JPG
Baan situatie 10.JPG
Algemene regels openbar vaarwater

Algemene regels openbaar vaarwater

De Amstel is een levende rivier met een hoge verkeersdruk. Tijdens roeiwedstrijden geldt op de Amstel ten zuiden van de Utrechtsebrug (Nieuwe Utrechtseweg (S110)) een stremming met toezicht door vrijwilligers. De wedstrijdroeiers mogen daar rekenen op vrij vaarwater of op z’n minst een zeer verkeersluwe situatie. 

De situatie is anders tussen de Utrechtsebrug en de finish bij De Hoop. De Amstel is daar verdeeld in een wedstrijdbaan op de westelijke helft van de Amstel en een strook met openbaar vaarwater op de oostelijke helft van de rivier.

De roeiers die finishen en de wedstrijdbaan verlaten om terug te roeien naar de vlotten van de roeiverenigingen, moeten beseffen dat zij zich in de strook met openbaar vaarwater begeven en dus ook tegenliggers kunnen tegenkomen. Hier geldt het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Een korte reminder:

  • Iedereen moet het zogenaamde “goed zeemanschap” betrachten en dat betekent dat in de gevallen waarin de verkeersregels niet toereikend zijn, iedereen beleefd en vriendschappelijk doet wat nodig is om aanvaringen te voorkomen (art. 1.04/05 BPR);

  • Iedereen moet voortdurend kijken en luisteren om een volledige beoordeling van de situatie en van het gevaar voor aanvaring te kunnen maken (art. 1.09 lid 4 BPR);

  • Bij gevaar voor aanvaring moet iedereen naar stuurboord (rechts) wijken. In de baan voor het terugroeien zullen tegenliggers stuurboord houden en daarom is het onverstandig om bij het terugroeien volledig bakboord te houden (art. 6.04 lid 2 BPR);

  • Veranderen van richting, bijvoorbeeld om het vlot van De Hoop te bereiken, mag alleen als dit zonder gevaar kan geschieden (art. 6.13 BPR).

bottom of page