top of page

Tijdschema

Blok 1

DE 4*

DG 4*

DB 4*

DE 4+

DG 4+

DB 4+

M18 4+

M18 4*

M16 4*

M14 4*

DM 4*

DM 4+

Open C4*

Open C4+

 

 

Weging: 8.30 - 9.30

Start: 10.30 (10 min voor de start achter de startlijn zijn)

Prijsuitreiking: 13.00

Blok 2

HE 4*

LHE 4*

HG 4*

LHG 4*

HB 4*

LHB 4*

LDE 4*

LDG 4*

LDB 4*

J18 4*

J16 4*

J14 4*

HCL 4*

HM 4+

DCL 4+

MixCl 4* 


Weging: 11.15 - 12.15

Start: 13.15 (10 min voor de start achter de startlijn zijn)

Prijsuitreiking: 15.30

Blok 3

HE 4+

LHE 4+

HG 4+

LHG 4+

HB 4+

LHB 4+

J18 4+

HM 4*

HCL 4+

DCL 4*

MixM 4* (niet gesplitst in leeftijdscategorieën)

 


 

Weging: 13.45 - 14.45

Start: 15.45 (10 min voor de start achter de startlijn zijn)

Prijsuitreiking: 18.00

Tussen 8.30 en 18.00 kun je terecht bij het secretariaat voor ophalen en terugbrengen van rugnummers, wijzigingen en indienen van protest. 

Na elk blok zullen wij een prijsuitreiking organiseren. Indien men niet naar de gezamenlijke prijsuitreiking van het blok kan komen, is dat geen probleem. In dat geval sturen wij de blikken op naar de vereniging. 

 


Borg boeg- en rugnummers
Net als in andere jaren rekenen wij € 10,- borg voor de rug- en boegnummers. We zullen de borg niet op de dag zelf verrekenen. We willen onze nummers wel graag terug, inleveren bij het wedstrijdsecretariaat. Indien we rug- en/of boegnummers niet ontvangen hebben, brengen wij na afloop van de wedstrijd het bedrag van de borg in rekening bij de vereniging.
bottom of page