Botenwagens tijdens Novembervieren op 7 november 2021

Tijdens de Novembervieren op 7 november 2021 worden in principe alle botenwagens naar roeivereniging RIC aan de Korte Oudekerkerdijk 32 geleid. Voor deze oplossing is gekozen, omdat de Jan Vroegopsingel die toegang geeft tot Poseidon, Skoll en Willem III wegens werkzaamheden in het kader van een dijkverzwaring niet op een veilige manier toegankelijk is voor botenwagens. Daarnaast heeft roeivereniging De Hoop slechts zeer beperkt ruimte voor botenwagens en bij Nereus is het aanvoeren van botenwagens niet toegestaan.

Voor de roeiers van buiten Amsterdam betekent dit dat zij in principe bij RIC instappen, maar voor de kleedruimtes en het gebruik van de sociëteit moeten zij zich verspreiden over de verenigingen in de buurt. Zie hiervoor het beleid bij de corona-maatregelen.

In verband met de drukte bij RIC en verschillende bouwwerkzaamheden in de buurt is het absoluut noodzakelijk dat de botenwagens zich ruim vooraf aanmelden om rij-instructies te vragen en daarna bereikbaar te blijven om gewijzigde rij-instructies te ontvangen. Zonder aanmelding van de botenwagen vooraf kan geen ruimte worden aangeboden. De botenwagens moeten met opgave van de naam van de roeivereniging, het aantal boten, de naam van de wagenbestuurder en het telefoonnummer en emailadres van de wagenbestuurder worden aangemeld bij: gebouw@ricamsterdam.nl